Zlatna medalja za inovaciju BodyMeasures, ARCA Hrvatska, 2016.

  • Sajam
    ARCA – 14. međunarodna izložba inovacija, Zagreb, Hrvatska
  • Datum
    listopad 2016.
  • Nagrada
    Zlatna medalja za inovaciju BodyMeasures
Kategorije: