Brončana medalja za inovaciju Protect@Work, INOVA Hrvatska, 2009.

  • Sajam
    INOVA – 34. hrvatski salon inovacija, Zagreb, Hrvatska
  • Datum
    studeni 2009.
  • Nagrada
    Brončana medalja za inovaciju Protect@Work
Kategorije: